Iedereen die te maken heeft met werving en selectie van midden- en hoger management, of loopbaanadvies, zal vroeg of laat gebruik maken van een psychologische test of een assessment. Een belangrijke reden hiervoor is kostenbesparing op de lange termijn. In dit kader vindt u op deze website informatie over assessments en psychologische tests.

Voor management

In het bedrijfsleven zijn vragen rondom het management van personeel een actueel onderwerp: het vinden, behouden en ontwikkelen van talenten, specialisten en experts is namelijk bepalend voor een groot deel van het succes van een organisatie, en hierin kan een assessment of psychologische test u extra handvatten bieden.
Kennis houdt u als management natuurlijk graag binnenshuis en wanneer u toch een vacature krijgt, is het wenselijk om daar iemand voor te vinden die écht iets toevoegt aan uw organisatie. Helemaal wanneer het een leidinggevende of management functie betreft. Het vervangen van iemand die werkzaam is in het management van een bedrijf is geen sinecuur, en kost al snel 25-50% van een jaarsalaris. Met een assessment, waaronder een capaciteiten test, reduceert u de faalfactor van een nieuwe manager met 50%. Het investeren in een assessment als onderdeel van een selectieprocedure voor het management is dus niet iets waar u zich snel een breuk aan zal vallen. Maar niet alleen voor werving en selectie is een assessment een waardevolle toevoeging, voor alle vraagstukken omtrent personeelsmanagement is het handig om medewerkers gericht een test of meerdere tests te laten doen.

Toepassingen van assessment

In een werving en selectieprocedure is het bijzonder waardevol om een assessment in te passen. Door het afnemen van een test batterij, wat een assessment is, wordt een schat aan informatie verzamelt over potentieel nieuw management. Kunnen zij het werk aan? Zullen ze binnen uw organisatie passen? Kunnen zij uw medewerkers motiveren? Dit en meer zal duidelijk worden door een assessment. Natuurlijk is het, naast het assessment, ook nodig om gesprekken te voeren; het is geenszins een vervanger van het interview. De psychologische test wordt door groot succes in selectieprocedures wel steeds vaker ingezet.
Naast het inzetten in werving en selectieprocedures kan het management er ook voor kiezen om in een loopbaan advies traject een assessment of een losse test in te bouwen. In deze context biedt een assessment informatie over de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker, over zaken die iemand motiveren of juist niet en welke richting de beste zou zijn. Voor management is de informatie die een assessment biedt dan een goed middel om handvatten voor gesprekken en concrete activiteiten te vinden. Wanneer een medewerker een loopbaanwens heeft, bijvoorbeeld naar een hogere management functie, kan door een assessment worden getest of deze persoon management kwaliteiten heeft.
Tot slot is het assessment onmisbaar in competentie management, waarin een test van het huidig en hoogst haalbare niveau de basis van het traject kan vormen. Na het ontwikkelen van het systeem van competentie management is een assessment het middel om zowel de bestaande situatie in kaart te brengen als te kijken naar wat er in de toekomst mogelijk is, en waar aangevuld zal moeten worden.

Assessment test voor management

Een assessment op management niveau bestaat uit veel verschillende soorten tests. Het is ten eerste van belang om iemands capaciteiten te meten, door een intelligentie- of IQ test. Als aanvulling op deze informatie wordt vaak een management vaardigheden test afgenomen: door deze test wordt duidelijk waar iemands sterke en zwakke punten liggen. Hierbij valt te denken aan plannen, organiseren en het vermogen om te delegeren. Het assessment is niet compleet zonder een test van iemands persoonlijkheid en werkstijl, en waar nodig nog een test van commercieel talent. Deze informatie kan zowel met rollenspellen als met een reguliere test, zoals een vragenlijst, verkregen worden. Zowel het management van het bedrijf waarvoor het assessment bureau werkt, als het assessment bureau zelf, zullen de kandidaat onderwerpen aan meerdere interviews. De combinatie van interviews en tests in het assessment zal tot slot het totaalplaatje vormen op basis waarvan de opdrachtgever een besluit zal nemen wie zal worden aangenomen. Doordat in de testen van het assessment ook ontwikkelpunten naar voren komen, kunt u als management alvast vooruit plannen met deze nieuwe medewerker.

Ga voor meer informatie over assessments naar assessment.leaufort.nl. Op deze site kunt u onder Test uzelf een aantal oefen assessments maken die u een idee geven van het soort opgaven die voor kunnen komen in een assessment. Daarnaast vindt u op deze site meer informatie over assessments.

Bekende assessment centers zijn: